“Studerer man lenge nok de bibelske lignelser, lukkes sjelen gradvis inne i vanviddets labyrint.” – Gert Nygårdshaug