“Ponekad ti donosiš odluke u životu, a ponekad se odluke donesu same.” – Deepak Dinesh Kapadnis