“Mujahadah adalah kunci petunjuk, tidak ada kunci petunjuk selain mujahadah” – Imam Al Ghazali