“Mempamerkan Islam sebagai gaya hidup yang tertinggi. – Hussam” – Hilal Asyraf